Ocenianie

 

Lp. Przedmiot Rodzaj dokumentu  Pobierz
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA pdf
1. Język polski  Przedmiotowy System Oceniania pdf
Wymagania edukacyjne kl. I pdf
Wymagania edukacyjne kl. II pdf
Wymagania edukacyjne kl. III pdf
Kryteria oceny pisemnych i ustnych form wypowiedzi pdf
2. Język angielski
   
Przedmiotowy System Oceniania pdf
Wymagania edukacyjne kl. I pdf
Wymagania edukacyjne kl. II pdf
Wymagania edukacyjne kl. III pdf
3. Matematyka    Przedmiotowy System Oceniania pdf
Wymagania edukacyjne kl. I pdf
Wymagania edukacyjne kl. II pdf
Wymagania edukacyjne kl. III pdf
4. Biologia  Przedmiotowy System Oceniania pdf
Wymagania edukacyjne pdf
5. Chemia  Przedmiotowy System Oceniania pdf
Wymagania edukacyjne pdf
6. Edukacja dla
bezpieczeństwa
 
Przedmiotowy System Oceniania pdf
Wymagania edukacyjne pdf
7. Fizyka  Przedmiotowy System Oceniania pdf
Wymagania edukacyjne pdf
8. Historia Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne pdf
Specyficzne potrzeby edukacyjne pdf
9. WOS Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne pdf
 10. Geografia Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne pdf
11. Informatyka   Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne kl. I pdf
Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne kl. II pdf
Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne kl. III pdf
12. Technika  Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne
(BRD i elektronika)
pdf
Przedmiotowy System Oceniania (Fotografia) pdf
13. Zajęcia
artystyczne -
plastyka
Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne

pdf
14. Zajęcia
artystyczne -
muzyka
Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne pdf
15. Plastyka Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne pdf
16. Muzyka Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne pdf
17. WF  Przedmiotowy System Oceniania pdf
Wymagania edukacyjne pdf
18. Język niemiecki Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne dla klas I-III pdf
Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne klasa I - poziom III.0 pdf
19. Religia Przedmiotowy System Oceniania pdf
Wymagania szczegółowe kl I pdf
Wymagania szczegółowe kl II pdf
Wymagania szczegółowe kl III pdf