Szkolny zestaw podręczników

Rok szkolny 2016/17
Szkolny zestaw podręczników
w Prywatnym Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu

 

Klasa I:

Lp. PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA
1. Religia red. ks. dr Paweł                        Mąkosa Spotykam Twoje Słowo GAUDIUM AZ-31-01/10-LU-1/12

2.

Język polski

E. Nowak
J. Gaweł

Myśli i słowa. Literatura-kultura-nauka o języku
 podręcznik dla klasy pierwszej gimnazjum

WSiP

738/1/2015

3.

Język angielski

J. Wildman,
C. Barraclough

Next Move 2
podręcznik


PEARSON CENTRAL EUROPE

624/2/2012/2014

Next Move 2. Exam Trainer
zeszyt ćwiczeń

4.

Język niemiecki

A. Potapowicz,
 K. Tkaczyk

aha! Neu. Cz.1
kurs rozszerzony

WSiP

86/1,2/2009/2014

aha! Neu. Cz.1
kurs rozszerzony
ćwiczenia

5.

Historia

T. Małkowski,
J. Rześniowiecki

Historia I
podręcznik

GOW

158/1/2009/2015

6.

Geografia

J. Kop,
 M. Kucharska, A. Witek-Nowakowska
Świat bez tajemnic
 podręcznik dla klasy pierwszej gimnazjum

NOWA ERA

144/1/2009

A. Witek-Nowakowska,

U. Adamus

Świat bez tajemnic

 ćwiczenia

7.

Biologia

E. Pyłka-Gutowska,
E. Jastrzębska

Bliżej biologii
 podręcznik cz.1

WSiP

74/1/2015/z1

Bliżej biologii
zeszyt ćwiczeń cz.1

8.

Chemia

H. Gulińska,
J. Smolińska

Ciekawa chemia
podręcznik do gimnazjum 1

WSiP

40/1/2015/z1

Ciekawa chemia

ćwiczenia

9.

Fizyka

B. Sagnowska,
M. Rozenbajgier,
R. Rozenbajgier,
D. Szot-Gawlik,
M. Godlewska

Świat fizyki
podręcznik do gimnazjum 1

WSiP

11/1/2009/2015

M. Braun,

J. Kulawik,
 G. Francuz-Ornat

Zbiór zadań z fizyki
 dla gimnazjum

NOWA ERA

Zbiór zadań  z fizyki uzupełnia podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

10.

Matematyka

A. Barbara Dubiecka-Kruk,
Z. Góralewicz,
T. Malicki, P. Piskorski,
A. Ziemieńczuk

Matematyka 2001
 podręcznik do gimnazjum 1

WSiP

39/1/2015/z1

Matematyka 2001

 zeszyt ćw., cz. I i II

11.

Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma,
G. Zając

Żyję i działam bezpiecznie.
Edukacja dla bezpieczeństwa

 podręcznik

NOWA ERA

17/2009/2015

12. Zajęcia artystyczne (moduł – fotografia) M. Gowin

Zajęcia fotograficzne
zeszyt tematyczny

z ćwiczeniami
dla ucznia

OPERON