Szkolny zestaw podręczników

Rok szkolny 2016/17
Szkolny zestaw podręczników
w Prywatnym Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu

 

 

Klasa III:

Lp. PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO NR DOPUSZCZENIA
1. Religia red. ks. Paweł Mąkosa Żyję Twoją miłością GAUDIUM AZ-33-01/10-LU-1/14

2.

Język polski W. Bobiński Świat w słowach
i obrazach.

Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy 3 gimnazjum

WSiP

26/3/2010

Z. Czarniecka-Rodzik Gramatyka i stylistyka 3
podręcznik
(połączony z ćwicz.)

WSiP

164/3/2010

3.

Język angielski

I. Freebairn,
J. Bygrave,
J. Copage,
R. Fricker

Upbeat 4
 Students book

PEARSON CENTRAL EUROPE

316/4/2011/z1

Upbeat 4
Language Builder

4.

Język niemiecki A. Potapowicz,
K. Tkaczyk
aha! Neu 3A.
Język niemiecki

podręcznik z ćwiczeniami
 dla gimnazjum
WSiP 13/6/2011
aha! Neu 3B.
Język niemiecki
podręcznik z ćwiczeniami
dla gimnazjum
13/5/2011
5. Historia T. Małkowski,
J. Rześniowiecki
Historia III
podręcznik
GWO 158/3/2011

6.

WOS E. Dobrzycka,
K. Makara,
I. Kuczałek
Wiedza o społeczeństwie 2
podręcznik
OPERON 96/2/2010

7.

Geografia J. Kop,
M. Kucharska,
A. Witek-Nowakowska
Świat bez tajemnic
podręcznik do geografii
dla klasy trzeciej gimnazjum

PWN

144/3/2010

U. Adamus,
A. Witek-Nowakowska
Świat bez tajemnic
 zeszyt ćw. III

8.

Biologia

M. Kłyś,
J. Stawasz

Świat biologii
cz. 3

NOWA ERA

92/3/2011

Świat biologii

zeszyt ćw. cz.3

9.

Chemia H. Gulińska,
J. Haładuda,
J. Smolińska
Ciekawa chemia
 cz. 3

WSiP

40/3/2009
Ciekawa chemia
 zeszyt ćw. cz.3

10.

Fizyka

B. Sagnowska (red.)

Świat fizyki 3

ZAMKOR

11/3/2010

11.

Matematyka

A. Dubiecka,
B. Dubiecka-Kruk,
Z. Góralewicz,
T. Malicki

Matematyka 2001
podręcznik do gimnazjum 3

WSiP

39/3/2009

Matematyka 2001
ćwiczenia do gimnazjum 3

20.

Edukacja dla bezpieczeństwa J. Słoma,
G. Zając
Żyję i działam bezpiecznie.
Edukacja dla bezpieczeństwa

 podręcznik

NOWA ERA

17/2009