Szkolny zestaw podręczników

Rok szkolny 2016/17
Szkolny zestaw podręczników
w Prywatnym Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu

 

Klasa I:

Lp. PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA
1. Religia red. ks. dr Paweł                        Mąkosa Spotykam Twoje Słowo GAUDIUM AZ-31-01/10-LU-1/12

2.

Język polski

E. Nowak
J. Gaweł

Myśli i słowa. Literatura-kultura-nauka o języku
 podręcznik dla klasy pierwszej gimnazjum

WSiP

738/1/2015

3.

Język angielski

J. Wildman,
C. Barraclough

Next Move 2
podręcznik


PEARSON CENTRAL EUROPE

624/2/2012/2014

Next Move 2. Exam Trainer
zeszyt ćwiczeń

4.

Język niemiecki

A. Potapowicz,
 K. Tkaczyk

aha! Neu. Cz.1
kurs rozszerzony

WSiP

86/1,2/2009/2014

aha! Neu. Cz.1
kurs rozszerzony
ćwiczenia

5.

Historia

T. Małkowski,
J. Rześniowiecki

Historia I
podręcznik

GOW

158/1/2009/2015

6.

Geografia

J. Kop,
 M. Kucharska, A. Witek-Nowakowska
Świat bez tajemnic
 podręcznik dla klasy pierwszej gimnazjum

NOWA ERA

144/1/2009

A. Witek-Nowakowska,

U. Adamus

Świat bez tajemnic

 ćwiczenia

7.

Biologia

E. Pyłka-Gutowska,
E. Jastrzębska

Bliżej biologii
 podręcznik cz.1

WSiP

74/1/2015/z1

Bliżej biologii
zeszyt ćwiczeń cz.1

8.

Chemia

H. Gulińska,
J. Smolińska

Ciekawa chemia
podręcznik do gimnazjum 1

WSiP

40/1/2015/z1

Ciekawa chemia

ćwiczenia

9.

Fizyka

B. Sagnowska,
M. Rozenbajgier,
R. Rozenbajgier,
D. Szot-Gawlik,
M. Godlewska

Świat fizyki
podręcznik do gimnazjum 1

WSiP

11/1/2009/2015

M. Braun,

J. Kulawik,
 G. Francuz-Ornat

Zbiór zadań z fizyki
 dla gimnazjum

NOWA ERA

Zbiór zadań  z fizyki uzupełnia podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

10.

Matematyka

A. Barbara Dubiecka-Kruk,
Z. Góralewicz,
T. Malicki, P. Piskorski,
A. Ziemieńczuk

Matematyka 2001
 podręcznik do gimnazjum 1

WSiP

39/1/2015/z1

Matematyka 2001

 zeszyt ćw., cz. I i II

11.

Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma,
G. Zając

Żyję i działam bezpiecznie.
Edukacja dla bezpieczeństwa

 podręcznik

NOWA ERA

17/2009/2015

12. Zajęcia artystyczne (moduł – fotografia) M. Gowin

Zajęcia fotograficzne
zeszyt tematyczny

z ćwiczeniami
dla ucznia

OPERON

Rok szkolny 2016/17
Szkolny zestaw podręczników
w Prywatnym Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu

 

Klasa II:

Lp. PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA
1. Religia red. ks. dr Paweł                        Mąkosa Z Tobą idę przez życie GAUDIUM AZ-32-01/10-LU-1/13

2.

Język polski

E. Nowak
J. Gaweł

Myśli i słowa. Literatura-kultura-nauka o języku
 podręcznik dla klasy drugiej gimnazjum

WSiP

738/2/2015

3.

Język angielski

J. Wildman,
F. Beddall

Next Move 3

podręcznik

PEARSON CENTRAL EUROPE

624/3/2013/2015

Next Move 3. Exam Trainer

zeszyt ćwiczeń

4.

Język niemiecki

A. Potapowicz,
 K. Tkaczyk

aha! Neu. Cz.2

kurs rozszerzony

WSiP

86/3,4/2009/2016

aha! Neu. Cz.2

kurs rozszerzony

ćwiczenia

5 Muzyka

J. Oleszkowicz

Gra muzyka!
podręcznik

NOWA ERA

20/2009/2015

6. Plastyka B. Marcinkowska,
 L. Frydzińska-Świątczak
Kraina sztuki
podręcznik
NOWA ERA

154/2009/2015

7.

Historia

T. Małkowski,
J. Rześniowiecki
Historia II
podręcznik

GOW

158/1/2009/2015

8.

Wiedza o społeczeństwie

E. Dobrzycka,
 K. Makara

Wiedza o społeczeństwie1
podręcznik

OPERON

96/1/2009/2015

9.

Geografia

J. Kop,
 M. Kucharska, A. Witek-Nowakowska
Świat bez tajemnic
 podręcznik dla klasy drugiej gimnazjum

NOWA ERA

144/2/2009

A. Witek-Nowakowska,

U. Adamus

Świat bez tajemnic

 ćwiczenia

10.

Biologia

E. Pyłka-Gutowska,
E. Jastrzębska

Bliżej biologii
 podręcznik cz.2

WSiP

74/2/2015/z1

Bliżej biologii

zeszyt ćwiczeń cz.2

11.

Chemia

H. Gulińska,
J. Smolińska

Ciekawa chemia
podręcznik do gimnazjum 2

WSiP

40/2/2015/z1

Ciekawa chemia

ćwiczenia

12.

Fizyka

B. Sagnowska,
M. Rozenbajgier,
R. Rozenbajgier,
D. Szot-Gawlik,
M. Godlewska

Świat fizyki
podręcznik do gimnazjum 2

WSiP

11/2/2010/2016

M. Braun,

J. Kulawik,
 G. Francuz-Ornat

Zbiór zadań z fizyki
 dla gimnazjum

NOWA ERA

Zbiór zadań  z fizyki uzupełnia podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

13.

Matematyka

A. Barbara Dubiecka-Kruk,
Z. Góralewicz,
T. Malicki, P. Piskorski,
A. Ziemieńczuk

Matematyka 2001
 podręcznik do gimnazjum 2

WSiP

39/2/2015/z1

 


Rok szkolny 2016/17
Szkolny zestaw podręczników
w Prywatnym Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu

 

 

Klasa III:

Lp. PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO NR DOPUSZCZENIA
1. Religia red. ks. Paweł Mąkosa Żyję Twoją miłością GAUDIUM AZ-33-01/10-LU-1/14

2.

Język polski W. Bobiński Świat w słowach
i obrazach.

Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy 3 gimnazjum

WSiP

26/3/2010

Z. Czarniecka-Rodzik Gramatyka i stylistyka 3
podręcznik
(połączony z ćwicz.)

WSiP

164/3/2010

3.

Język angielski

I. Freebairn,
J. Bygrave,
J. Copage,
R. Fricker

Upbeat 4
 Students book

PEARSON CENTRAL EUROPE

316/4/2011/z1

Upbeat 4
Language Builder

4.

Język niemiecki A. Potapowicz,
K. Tkaczyk
aha! Neu 3A.
Język niemiecki

podręcznik z ćwiczeniami
 dla gimnazjum
WSiP 13/6/2011
aha! Neu 3B.
Język niemiecki
podręcznik z ćwiczeniami
dla gimnazjum
13/5/2011
5. Historia T. Małkowski,
J. Rześniowiecki
Historia III
podręcznik
GWO 158/3/2011

6.

WOS E. Dobrzycka,
K. Makara,
I. Kuczałek
Wiedza o społeczeństwie 2
podręcznik
OPERON 96/2/2010

7.

Geografia J. Kop,
M. Kucharska,
A. Witek-Nowakowska
Świat bez tajemnic
podręcznik do geografii
dla klasy trzeciej gimnazjum

PWN

144/3/2010

U. Adamus,
A. Witek-Nowakowska
Świat bez tajemnic
 zeszyt ćw. III

8.

Biologia

M. Kłyś,
J. Stawasz

Świat biologii
cz. 3

NOWA ERA

92/3/2011

Świat biologii

zeszyt ćw. cz.3

9.

Chemia H. Gulińska,
J. Haładuda,
J. Smolińska
Ciekawa chemia
 cz. 3

WSiP

40/3/2009
Ciekawa chemia
 zeszyt ćw. cz.3

10.

Fizyka

B. Sagnowska (red.)

Świat fizyki 3

ZAMKOR

11/3/2010

11.

Matematyka

A. Dubiecka,
B. Dubiecka-Kruk,
Z. Góralewicz,
T. Malicki

Matematyka 2001
podręcznik do gimnazjum 3

WSiP

39/3/2009

Matematyka 2001
ćwiczenia do gimnazjum 3

20.

Edukacja dla bezpieczeństwa J. Słoma,
G. Zając
Żyję i działam bezpiecznie.
Edukacja dla bezpieczeństwa

 podręcznik

NOWA ERA

17/2009