Szkolny zestaw programów nauczaniaNr Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo Numer
w szkolnym zestawie
1. Religia P. Mąkosa

„Spotkanie ze Słowem

AZ-3-01/10

Program nauczania religii autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
z 2010 roku”

Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1/2014
2. Język polski M. Bobińska „Program nauczania języka polskiego Świat w słowach
i obrazach I”
WSiP 2/2014
3. Język angielski E. Lewandowska, B. Maciszewska „Program nauczania języka angielskiego” Pearson Longman 3/2014
4. Język niemiecki P. Piszczatowski „Program nauczania języka niemieckiego w gimnazjum. Kurs rozszerzony dla początkujących
i kontynuujących naukę”
WSiP 4/2014
5. Muzyka K. Serwańska „Muzyka” Program nauczania dla gimnazjum” Operon 5/2014
6. Plastyka E. Jezierska „ Kraina sztuki. Program   nauczania plastyki
w gimnazjum”
Wydawnictwo Szkolne PWN 6/2014
7. Historia T. Małkowski,
J. Rześniowiecki
„Program nauczania historii w gimnazjum
w klasach I – III”
GWO 7/2014
8. WOS E. Dobrzycka,
K. Makara
„Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla gimnazjum” OPERON 8/2014
9. Geografia J. Kop, M. Kucharska, A. Witek-Nowakowska „Świat bez tajemnic. Program nauczania geografii. III – etap edukacji – gimnazjum” Wydawnictwo Szkolne PWN 9/2014
10. Biologia M. Liśkiewicz „Program nauczania. Świat biologii.” Nowa Era 10/2014
11. Chemia H. Gulińska,
J. Smolińska
„Ciekawa chemia. Program nauczania chemii w gimnazjum” WSiP 11/2014
12. Fizyka B. Sagnowska „Świat fizyki Program nauczania” ZamKor 12/2013
13. Matematyka A. Dubiecka,
P. Piskorski,
W. Zawadowski
„Program nauczania Matematyka 2001. Gimnazjum” WSiP 13/2014
14. Informatyka B. Kwaśny „Informatyka w ćwiczeniach. Program nauczania informatyki dla gimnazjum. Wydanie nowe” Wydawnictwo Szkolne PWN 14/2014
15. Wychowanie fizyczne U. Kierczak „Program wychowania fizycznego. Gimnazjum” Impuls 15/2014
16. Edukacja dla bezpieczeń-stwa J. Słoma „Program nauczania. Edukacja dla bezpieczeństwa” Nowa Era 16/2014
17. Zajęcia artystyczne B. Mikulik „Szkolna pracownia artystyczna. Osobisty kontakt z dziełami sztuki. Program zajęć artystycznych” WSiP 17/2014
T. Kałamarz „Program nauczania. Zajęcia artystyczne” 18/2014
18. Zajęcia techniczne U. Białka „Zajęcia techniczne. Program nauczania dla gimnazjum” Operon 19/2014
19. Wychowanie do życia w rodzinie T. Król „Wędrując ku dorosłości. Program dla uczniów klas I – III gimnazjum” Rubikon 20/2014