Krótko o nas

 

Rozwijać – nie wysilając,
ubogacać – nie przeciążając,
podnosić – nie egzaltując,
uczyć praktyczności – nie odzierając z poezji,
hartować – nie zatwardzając,
uszlachetniać – strzegąc od przesady,
oczyszczać, wydelikacać sumienie – nie dopuszczając skrupułów,
uczyć miłości – bez czułostkowości,
pobożności – bez dewoterii i śmieszności.

/bł. Marcelina Darowska/

Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek jest katolicką niepubliczną szkołą koedukacyjną. Jej misją jest wychowanie młodzieży w duchu nauki Kościoła Katolickiego w oparciu o system pedagogiczny bł. Marceliny Darowskiej, tradycje narodu polskiego i autorytet rodziny oraz umożliwienie wszechstronnego rozwoju uczniów, pogłębianie zainteresowań, kształcenie umiejętności dokonywania wyborów.

HYMN GIMNAZJALNY

Matko Marcelino droga,
Coś na naszym jest sztandarze,
Ty prowadzisz nas do Boga,
Uczysz czynić, co Bóg każe.
Ty nas uczysz, Matko droga:
„Bóg wszystkim, wszystko dla Boga.”

Uczysz słuchać Bożej woli
I trwać wiernie przy Kościele,
Czy to w szczęściu, czy w złej doli.
A gdy przyjdzie cierpień wiele,
Wtedy Pani Jazłowiecka
Nie opuści swego dziecka.