Rekrutacja

Przy przyjęciu do gimnazjum brane są pod uwagę:

 • wyniki w nauce,
 • ocena z zachowania,
 • rozmowa z rodzicami,
 • rozmowa z kandydatem.

Należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie z prośbą o przyjęcie (podpisane przez ucznia i rodziców).
 2. Dwa zdjęcia.
 3. Kwestionariusz danych /do pobrania w sekretariacie/.
 4. Opinię księdza proboszcza.
 5. Świadectwo z kl. V.
 6. Wykaz ocen z I semestru kl. VI.
 7. Świadectwo ukończenia VI klasy, zaświadczenie o wyniku sprawdzianu (oraz ksero obu dokumentów).